HOME  ABOUT ME NEW GENUS AND SPECIES SCIENTIFIC STUDIES ARCHIVE   OUR PRESS ARTICLES  DEPOSITS GEMOLOGY   PERITOS

 

 

 

 

 

 

 

TRILOBITES USA (Archive)

Click on the images

Sthenarocalymene

Agnostidos

Reedops

Elrathia  

Olenellus 

Asaphiscus

Burmastoides

Triarthrus 

 Ceraurus 

Huntonia

Cedaria

Isotelus

Zacanthoides 

Piochaspis

Oryctocephalites

Bathyuriscus

Breviphillipsia

Dalmanites

Ananaspis

Densonella

Calymene

Cordania

 Ditomopyge 

Encrinurus

Alokistocare

Modocia 

Ptyocephalus

Kaskia

Brachyaspidion

Amecephalus

Kettneraspis

Ampyxina

Bumastus

 Paratrinucleos

Pseudocybele 

Bolaspidella

Biceratops

Bythachelius

Kootenia

Proaulacopleura

Olenoides

Homotelus

Flexicalymene

Altioculos

 Esmeraldina

  Isoteloides flex

Trispinus

Radnosis

Paciphacop

Eokochaspis

Albertella 

Spencia 

Kootenia randolphi

 Otarion

Pseudocybele

Viaphacops

Arctinurus

 Weeksina

Nevadia

Genevievella

 M. weetsensis

Maurotarion 

Coosella Kieri

 Jemkinsonia 

  Norwoodia

Beckwithia

     Memonia

Nephalicephalus

Cedarina

Syspacephalus

Dresbachia

Esmeraldina

HOME  ABOUT ME SCIENTIFIC STUDIES ARCHIVE  PIEDRAS PRECIOSAS Y JOYAS  DEPOSITS  ABOGADOS  PERITOS

    E-mail: info@elfosil.es