ASSOCIACIÓ DE PERITS I TAXADORS DE CATALUNYA  (APTC )         DIRECTORI DE PERITS        LOCALITZACIÓ

 

 

 

 

LLISTAT DE MEMBRES  DE L'ASSOCIACIÓ DE PERITS I TAXADORS DE CATALUNYA ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT

    

Corbacho, Joan (APTC nº 100)

Perit Judicial en falsificacions i taxacions paleontologiques i en gemmologia (tot el territori català)

Tècnic Superior Universitari en Gemmologia i metalls preciosos. UEMC

Màster Universitario en Perícia i Tasació Judicial. UEMC

Expert en Paleontologia. MGSB

Técnico Superior en Falsificacions i Taxacions Paleontològiques. ECC

Responsable de les seccions de trilobits i certificacions del Museu Geològic del Seminari de Barcelona

Investigador de noves espècies de trilobits (MGSB)

President de Associació de Perits i Taxadors de Catalunya

Membre de la Sociedad Española de Paleontología

Contacte: Tel: 639115500 - info@elfosil.es  -  FAX: 937254208

Web; elfosil.com  - elfosil.es 

 

Cuervo, Nuria  (APTC nº 101)

 Perit Judicial en investigació d'accidents laborals (Sabadell, Cerdanyola i Terrassa)

 Llicenciada en Dret. UOC

 Advocada de justícia gratuïta

 Màster en Riscos Laborals. REY JUAN CARLOS

Secretaria de l'Associació de Perits i Taxadors de Catalunya

 Membre del il . lustre col . legi d'advocats de Sabadell

 Contacte: dinaravis@hotmail.com  www.elfosil.com/NURIA.htm - FAX: 937254208

 

Martínez, David  (APTC nº 102)

Perit Judicial en criminalistica, perícia cal · ligràfica i perit taxador en sinistres i incendi, (tot el territori espanyol)

Llicenciad en farmàcia

Master en Criminalistica

Tècnic Superior en Sinistres i Incendi

Professor de perits judicials a Escuela Internacional de Criminología

Expert en Paleontologia. MGSB

Membre de l'Associació d'amics del Museu Geològic del Semianrio de Barcelona

 Contacte: Tel: 933012376 ecc@escuelacriminologia.com

 

Corbacho, Iván (APTC nº 104)

Perit Judicial en falsificacions i taxacions paleontologiques  i perit taxador en sinistres i incendi (tot el territori català)

Diplomat en Perícia i Tasació Judicial en incendis i riscos diversos (ECC)

Diplomat en Perícia i Tasació Judicial en Paleontologia (ECC)

Estudiant de Criminologia, Universitat Oberta de Catalunya

Contacte: Tel: 638 616 221 Email:  corbachoivan@gmail.com      

 

Cabello, Esther (APTC nº105)

Perit Judicial en criminalistica (tot el territori català)

Especialista Universitari en Criminologia i Criminalística (UEMC)

Tècnic Superior en Criminologia (ECC)

Curs específic de Criminologia (UCJCM)

Contacte: Tel: 629622550  Email: esthercabello@outlook.com

 

Mendez, Manel (APTC nº 106)

Perit Judicial en  paleontologia (tot el territori català)

Perit Judicial en  paleontologia (ECC)

Investigador de noves espècies de fossils

Contacte: Tel: 647955338  Email: manuel.mendez@icp.cat